Gradusparrausta taas tarjolla

Kuopion kesäyliopiston gradusparrauspalvelu on tullut yhden vuoden ikään. Tammikuussa käynnistyy kolmas sparrausryhmä, johon voi ilmoittautua kuka tahansa lisäapua graduntekoonsa tarvitseva. Osallistumisen ehtoina ovat ainoastaan tutkinto-opiskelupaikka johonkin suomalaiseen yliopistoon sekä tahto saada gradu valmiiksi. Gradusparraukseen voi osallistua myös virtuaalisesti, joten asuinpaikka ei ole este. Gradusparrauksen osallistujien ja ohjaajan kokemuksista löytyy hyvä artikkeli ja haastattelu täältä. Syyt […]

Lisäohjausta viivästyneeseen graduun

Tarvitsetko lisäohjausta keskeytyneeseen tai viivästyneeseen graduun? Kuopion kesäyliopisto tarjoaa sitä Gradusparraus-palvelussaan. Gradusparrauksen ensimmäinen ryhmä toteutettiin viime keväänä, ja 27.8.2011 on alkamassa uusi ryhmä. Gradusparraus-ryhmän tapaamisiin voi osallistua myös virtuaalisesti, joten se soveltuu kaikille graduntekijöille asuinpaikasta riippumatta. Ilmoittautuminen ryhmään päättyy 9.8.2011. Ohjaus on avointa yliopisto-opetusta, joten siinä on pieni kurssimaksu. Voit lukea Gradusparrauksesta lisää täältä.

Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille

Pidän kevätlukukaudella 2011 yhdessä kollegani Marja Suojalan kanssa erityisesti graduntekijöille suunnatun kirjoittamisen kurssin. Kurssi on tarkoitettu graduaan jo tekeville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa tukea graduprosessiin ja saada gradut valmistumaan. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen yhteisiin tapaamisiin sekä aktiiviseen graduntekoon. Tapaamisissa keskitytään graduprosessin tukemiseen, tehokkaisiin työskentelytapoihin, vertaistukeen ja tekstin tuottamiseen. Kurssin kokoontumisajat (24 […]

Gradusparrausta avoimessa yliopistossa

Kuopion kesäyliopistossa on käynnistynyt kiinnostava projekti. Kuopion kesäyliopiston gradusparrauspalvelussa on tarjolla gradunohjausta sellaisille graduntekijöille, joilla on vaikeuksia gradun loppuunsaattamisessa. Gradusparraus sisältää viisi ryhmätapaamista ja henkilökohtaista ohjausta. Lähitapaamisiin on mahdollista osallistua virtuaalisesti, joten sparraukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta. Gradusparrauksen suunnitteluun on osallistunut joukko kokeneita ohjaajia. Olen itsekin kommentoinut palvelun suunnitelmia eri vaiheissa. Koska gradusparraus on avointa […]

Kokoonnummeko puhumaan tutkimuksesta vai tekemään sitä?

Seminaarit ovat tuttuja myös väitöskirjan tekijöille. Esimerkiksi omassa oppiaineessani kokoontuu säännöllisesti väitöskirjan tekijöille tarkoitettu tutkijaseminaari, ja lisäksi kerran vuodessa matkustamme Tvärminnen tutkimusasemalle kahden päivän mittaiseen seminaariin. Lisäksi tutkijakoulut järjestävät omia seminaarejaan harva se viikonloppu. Seminaarilla on tietysti omat funktionsa. Suunnitelmista ja teksteistä on toisinaan tärkeää puhua ohjaajan johdolla ja ryhmässä ideoiden. Seminaari opettaa myös tiettyjä […]

Gradu valmiiksi 20 viikossa

Gradun ohjaamisessa on käytössä eri oppilaitoksissa ja aineissa monenlaisia malleja. Käytännössä on paljolti ohjaajan vallassa, miten ohjaus järjestetään. Toisaalta varmasti myös graduntekijän oma aktiivisuus vaikuttaa siihen, milloin ja miten usein ohjausta järjestyy. Kuulin mielenkiintoisesta kokeilusta, joka tehtiin kaukaisella 1990-luvulla Tampereen yliopiston suomen kirjallisuuden oppiaineessa. Kokeilussa graduntekijät saivat ohjausta kerran viikossa 20 viikon ajan. Ehtona oli, […]