Miten voi tulla onnellisemmaksi?

Ylläpidän Gradutakuun lisäksi myös kahta muuta blogia: Kokonaisvaltainen kirjoittaminen käsittelee kirjoittamista hieman laajemmin. Omalle yrityksellemme taas perustimme blogin vuoden alussa. Siihen toivottavasti kirjoittavat jatkossa muutkin. Kaikki kolme blogia on tietysti suunnattu hieman erilaisille lukijoille, mutta aina välillä kirjoitan johonkin blogiin teemasta, joka voisi kiinnostaa laajemminkin. Tällä viikolla kirjoitin yrityksemme blogiin artikkelin varsin laajasta teemasta, siitä, […]

Kirjoita surkea gradu

Gradun tekemisestä ja ohjaamisesta useamman kirjan kirjoittanut ja Maisterihautomon vetäjänä pitkään työskennellyt Juha Hakala on joissain yhteyksissä kehottanut kirjoittamaan surkean gradun. Kuka tahansa pystyy kirjoittamaan surkean gradun. Pitäisikö sinunkin kirjoittaa aivan surkea gradu?

Opittu avuttomuus

Amerikkalainen psykologi Martin Seligman on tutkinut ilmiötä, jota hän kutsuu nimellä opittu avuttomuus. Seligman tutki alun perin koiria, jotka hän jakoi kolmeen ryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin sähköiskuja, jotka koirat saivat kuitenkin loppumaan painamalla eräänlaista kytkintä. Toiselle ryhmälle annettiin myös sähköiskuja. Tällä ryhmällä sähköiskut kuitenkin jatkuivat riippumatta siitä, mitä koirat tekivät. Kolmas ryhmä oli verrokkiryhmä, jolle […]

Haastattelu: Tutkimusta gradunohjauksesta

Oma väitöskirjatutkimukseni liittyy myös gradun tekemiseen, tarkemmin sanottuna gradunohjauksen vuorovaikutukseen. Teen väitöskirjaani osana dosentti Sanna Vehviläisen johtamaa hanketta Ohjauskäytänteet yliopistopedagogiikassa – keskustelunanalyyttinen tutkimus ohjausvuorovaikutuksesta. Seuraavassa haastattelussa Sanna kertoo hieman tutkimushankkeesta ja sen tuloksista. Paljon kiitoksia Sannalle haastattelusta! 1) Kerrotko hieman tutkimushankkeen taustasta. Miksi gradunohjausta kannattaa tutkia? Mitä tutkimuksella tavoitellaan? Tutkimuksessa etsitään ja analysoidaan rutinoituneita, tavanomaisia […]