Uusi sivustoni: Tohtoritakuu

Olen viime aikoina tehnyt paljon töitä kokonaan uuden, erityisesti jatko-opiskelijoille suunnatun projektin parissa. Nyt voin ylpeänä esitellä uuden sivustomme: Tohtoritakuu! Pidän sivustoa yhdessä ystäväni, Aalto-yliopistossa tutkijana ja kirjoittamisen ohjaajana toimivan Carol Kiriakosin kanssa. Tavoitteenamme on käsitellä väitöskirjan kirjoittamista ja laajemminkin akateemisen kirjoittamisen ja elämän haasteita. Tohtoritakuu ei ole ainoastaan sivusto. Kirjoitamme myös samannimistä kirjaa, joka […]

Opittu avuttomuus

Amerikkalainen psykologi Martin Seligman on tutkinut ilmiötä, jota hän kutsuu nimellä opittu avuttomuus. Seligman tutki alun perin koiria, jotka hän jakoi kolmeen ryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin sähköiskuja, jotka koirat saivat kuitenkin loppumaan painamalla eräänlaista kytkintä. Toiselle ryhmälle annettiin myös sähköiskuja. Tällä ryhmällä sähköiskut kuitenkin jatkuivat riippumatta siitä, mitä koirat tekivät. Kolmas ryhmä oli verrokkiryhmä, jolle […]

Haastattelu: Tutkimusta gradunohjauksesta

Oma väitöskirjatutkimukseni liittyy myös gradun tekemiseen, tarkemmin sanottuna gradunohjauksen vuorovaikutukseen. Teen väitöskirjaani osana dosentti Sanna Vehviläisen johtamaa hanketta Ohjauskäytänteet yliopistopedagogiikassa – keskustelunanalyyttinen tutkimus ohjausvuorovaikutuksesta. Seuraavassa haastattelussa Sanna kertoo hieman tutkimushankkeesta ja sen tuloksista. Paljon kiitoksia Sannalle haastattelusta! 1) Kerrotko hieman tutkimushankkeen taustasta. Miksi gradunohjausta kannattaa tutkia? Mitä tutkimuksella tavoitellaan? Tutkimuksessa etsitään ja analysoidaan rutinoituneita, tavanomaisia […]